Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.


 • 2023-10-28

  Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2023)

  W dniu 2 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Politechnice Gdańskiej uhonorowano zwycięzców w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na PG. Nagrodę główną przyznano mgr inż. Mateuszowi Derc z Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG (praca została napisana pod kierunkiem prof....

 • 2023-01-25

  Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2022)

  W dniu 8 czerwca 2022 roku odbyła się XXI edycja konkursu o Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 12 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2021 roku. Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobyła mgr inż. Edyta Piłat, absolwentka Wydziału Chemicznego, za pracę dyplomową...

 • 2022-03-06

  Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2021)

  W dniu 10 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym odbyła się XX edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 19 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2020 roku. Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobyła mgr inż. Eryka Mrotek, absolwentka Wydziału Chemicznego, za pracę dyplomową...

 • 2020-11-20

  Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2020)

  W dniu 10 listopada 2020 roku w trybie zdalnym odbyła się XVIII edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 14 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2019 roku. Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobyła mgr inż. Wiktoria Lipińska, absolwentka Wydziału Chemicznego, za pracę...

 • 2019-06-12

  Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2019)

  W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyła się XVIII edycja konkursu o Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 15 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2018 roku. Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobył mgr inż. Mikołaj Nowak, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, za pracę...

 • 2018-10-10

  Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2018)

  Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego w 2018 roku zdobył mgr inż. Szymon Grocholski, absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, za pracę dyplomową magisterską Platforma do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, wykonaną pod opieką prof. Zdzisława Kowalczuka. W nagrodzonej pracy przedstawiono koncepcję oraz realizację...

 • 2017-10-15

  Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcami Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2017)

  Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki mgr. inż. Marcin Skibowski i mgr. inż. Robert Przystalski zdobyli tegoroczną  Nagrodę im. Profesora Romulalda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, wykonaną na Politechnice Gdańskiej w 2016 roku. Nagroda została przyznana za pracę dyplomową magisterską Projekt i budowa mobilnego, podwodnego...

 • 2016-10-20

  Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki zdobywcą Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2016)

  Mgr. inż. Piotr Czyż, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, zdobył doroczną Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii, obronioną na Politechnice Gdańskiej w 2015 roku. Nagroda została przyznana za pracę dyplomową magisterską Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokosprawnych przekształtnikach, wykonaną...