Ośrodek Doświadczalny powstał w 1955 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w celu realizacji zadań głównie z problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa. Główny nurt tych prac, realizowanych przeważnie dla Marynarki Wojennej i przemysłu stoczniowego, koncentrował się na jednostkowej lub małoseryjnej produkcji urządzeń metrologicznych oraz urządzeń do sterowania procesami minimalizującymi pola magnetyczne okrętów. Powstałe w tym czasie stacje demagnetyzacyjne oraz poligony pomiarowe, po odpowiednich modernizacjach wynikających z rozwoju techniki, eksploatowane są przez Marynarkę Wojenną RP do dziś.

W Ośrodku wykonywane są prace projektowe, produkcyjne, badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe, a także modernizacje i naprawy z zakresu: demagnetyzacji okrętów, pomiarów pól fizycznych okrętów, lotniczych magnetycznych systemów wykrywania obiektów, medycyny i chemii. Liczne produkty Ośrodka zostały wdrożone i są z powodzeniem wykorzystywane na okrętach, śmigłowcach i samolotach Marynarki Wojennej, w portach i na wodach śródlądowych. Ośrodek wchodzi w skład Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej jako Zespół Obrony Biernej Okrętu. Centrum posiada koncesję na wykonywanie prac z zakresu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Ponadto Centrum wdrożyło system jakości spełniający wymagania ISO 9001 i AQAP 2110 (system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami NATO) oraz Wewnętrzny System Kontroli.