Doradztwo i pomiary | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doradztwo i pomiary

Przykładowa oferta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie ekspertyz, pomiarów i diagnostyki:

 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej
 • Detekcja, lokalizacja i identyfikacja obiektów ferromagnetycznych z zastosowaniem magnetometrów, gradiometrów skalarnych i wektorowych
 • Diagnostyka termowizyjna urządzeń i budynków
 • Doradztwo w zakresie urządzeń i eksploatacji trakcji elektrycznej
 • Ekspertyzy techniczne dotyczące urządzeń elektrycznych w transporcie miejskim
 • Ekspertyzy uszkodzeń transformatorów energetycznych
 • Ekspertyzy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń energoelektronicznych
 • Lokalizacja uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych
 • Ocena zagrożeń elektromagnetycznych w transporcie
 • Pomiary drgań i hałasu maszyn elektrycznych i innych urządzeń elektromechanicznych
 • Pomiary mocy i energii elektrycznej w sieciach o napięciach silnie odkształconych
 • Pomiary nietypowe – opracowanie technologii i wykonanie pomiaru
 • Pomiary w urządzeniach trakcji elektrycznej
 • Pomiary wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Wibracyjna diagnostyka maszyn wirujących (silniki, przekładnie, pompy)
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych (woltomierze, amperomierze i multimetry analogowe i cyfrowe, liczniki energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru RLC, rezystory dekadowe i mierniki rezystancji izolacji)

Biuro Wydziału

telefon: +48 58 347 14 02
sekretariat.weia@pg.edu.pl