Administracja | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Administracja

Biuro Wydziału jest jednostką administracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, działającą na podstawie regulaminu organizacyjnego Wydziału. Odpowiada ono za realizację spraw administracyjnych Wydziału, z wyłączeniem spraw studenckich, doktoranckich i naukowych. 

Dyrektor administracyjny

mgr Maciej Galik

Sekcja Kancelaryjna

mgr inż. Katarzyna Pankowska
mgr Magdalena Szymanowska-Poniatowska
mgr Bogusława Horiszna
lic. Monika Przytarska

Sekcja Finansowa

mgr Anna Kaczorowska
mgr Agnieszka Kliem
mgr Anna Kunda

Sekcja Zamówień publicznych

mgr inż. Łukasz Tłustochowicz
inż. Katarzyna Sobolewska
mgr inż. Zbigniew Zglenicki

Sekcja infrastruktury

Sylwia Krupińska
mgr inż. Marian Kornecki
Piotr Koryncki
inż. Przemysław Milewski

Biuro Projektów

mgr Katarzyna Mizera
mgr Iryna Nosko

Biuro Wydziału

Godziny otwarcia: 7:30-15:30

Sekretariat Dziekana:
telefon: +48 58 348 62 76
e-mail: dziekan.weia@pg.edu.pl

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego:
telefon: +48 58 347 14 02
e-mail: sekretariat.weia@pg.edu.pl
            dyrektor.weia@pg.edu.pl