Administracja | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Administracja

Biuro Wydziału jest jednostką administracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, działającą na podstawie regulaminu organizacyjnego Wydziału. Odpowiada ono za realizację spraw administracyjnych wydziału, z wyłączeniem spraw studenckich, doktoranckich i naukowych. 

Dyrektor administracyjny

mgr Maciej Galik

Sekcja Kancelaryjna
 1. mgr inż. Katarzyna Pankowska
 2. mgr Magdalena Szymanowska-Poniatowska
 3. mgr Bogusława Horiszna
 4. lic. Monika Borzyszkowska
Sekcja Finansowa
 1. mgr Anna Kaczorowska
 2. mgr Agnieszka Kliem
 3. mgr Anna Kunda
 4. mgr Maciej Dębski
Sekcja Zamówień Publicznych
 1. inż. Katarzyna Sobolewska
 2. mgr Gabriela Zinkiewicz
 3. mgr inż. Łukasz Tłustochowicz
 4. mgr inż. Zbigniew Zglenicki
Sekcja infrastruktury
 1. Sylwia Krupińska
 2. mgr inż. Marian Kornecki
 3. Piotr Koryncki
 4. inż. Przemysław Milewski
Biuro Projektów
 1. mgr Katarzyna Mizera
 2. mgr Iryna Nosko

Biuro Wydziału

Godziny otwarcia: 7:30-15:30

Sekretariat Dziekana:
telefon: +48 58 348 62 76
e-mail: dziekan.weia@pg.edu.pl

Sekretariat Dyrektora Administracyjnego:
telefon: +48 58 347 14 02
e-mail: sekretariat.weia@pg.edu.pl
            dyrektor.weia@pg.edu.pl