Rada Wydziału | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Wydziału

Dziekan, Przewodniczący Rady

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, profesor uczelni

 
Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. uczelni

 
Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk

 
Prodziekan ds. organizacji studiów

dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. uczelni

 
Prodziekan ds. rozwoju

dr hab. inż. Marek Olesz, profesor uczelni

 
Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp
dr hab. inż. Jacek Horiszny, prof. uczelni
dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł Szczepankowski, prof. uczelni

 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Łukasz Doliński
dr inż. Sławomir Judek
dr inż. Mikołaj Nowak
dr inż. Beata Pałczyńska
dr inż. Tomasz Rutkowski

 
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Katarzyna Pankowska
Małgorzata Pasieczna
mgr Anna Kaczorowska

 
Przedstawiciele studentów

inż. Michał Brancewicz
inż. Michał Buriak
Jarosław Jaworski
Monika Mocarska
Nazar Ostrowski