Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej jest organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez dziekana Wydziału pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. Przedmiotem działalności Rady mogą być wszelkie obszary aktywności Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Działalność Rady Konsultacyjnej może być inicjowana przez dziekana Wydziału lub członków Rady. 

 

 

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 10 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 6 marca 2018 r.

Członkowie Rady Konsultacyjnej WEiA przy stole obrad

Inauguracyjne spotkanie Rady Konsultacyjnej w dniu 17 marca 2017 r.

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 10 marca 2023 r.