Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020

Granatowa teczka z logo PG, w tle logo WEiA

Pismem okólnym dziekana z 15 stycznia 2017 r. została powołana Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na kadencję 2016-2020.

W skład Rady wchodzi 19 członków, głównie z pomorskich przedsiębiorstw, ale także z organizacji zawodowych, fundacji i szkoły ponadpodstawowej.

Istotnym zadaniem Rady Konsultacyjnej jest wspieranie Wydziału w procesie doskonalenia oferty dydaktycznej, w której szerokie odbicie powinny znajdować potrzeby przedsiębiorstw zatrudniających absolwentów.

Rolą Rady jest współtworzenie i opiniowanie oferty Wydziału w zakresie studiów podyplomowych, a także współpraca przy organizowaniu praktyk przemysłowych dla studentów Wydziału.

Powrót