Logo WEiA

Przewodniczącym Rady Wydziału Elektrycznego Uczelnianego Parlamentu Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Gdańskiej w roku 1970 był Jan Wyrowiński (ps. "Bill") wybrany, w prawdziwie demokratycznych wyborach.

Zbigniew Ryszard Kwiatkowski (ps. "Prezes"), będąc na V roku studiów - wiosną 1970 roku zaproponował Przewodniczącemu, aby ogłosić konkurs na znaczek studentów Wydziału Elektrycznego. Propozycja została bardzo szybko przyjęta, gdyż prawie wszystkie wydziały PG miały w tamtym czasie swoje znaczki wykonane w stali nierdzewnej, a studenci Wydziału Elektroniki pokusili się nawet o kolorowy emaliowany w kształcie tranzystora – różniący się jedynie rodzajem koloru od innych bliźniaczych wydziałów w Polsce.
Rada Wydziału ogłosiła konkurs, w którym wzięło udział kilku plastyków amatorów studentów, w tym między innymi Lech Majerski student Wydziału Elektrycznego PG oraz  Andrzej Pawiński student Wydziału Elektroniki PG, mocno związany z elektrykami. Andrzej Pawiński (ps. Dydol) mieszkał w DS 16 (w p. 506) i był nadwornym „artystą” odpowiedzialnym za oprawę plastyczną imprez kulturalnych w klubie  „Schroniku”w akademiku DS16  oraz niektórych sportowych AZS. 
W finale konkursu znalazły się dwie prace w tym dzieło Andrzeja. Podczas głosowania w komisji był remis a o jego rozstrzygnięcie poproszono "Prezesa". Jako Zwycięzcę, "Prezes" wskazał grafikę Andrzeja Pawińskiego, który za 1. miejsce w konkursie otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł.
Od tego czasu studenci, potem również absolwenci zaczęli nowo powstały znaczek nosić, a niektórzy robią to do dziś.
W międzyczasie znaczek studentów Wydziału Elektrycznego przypadł do gustu również władzom Wydziału, gdyż można go spotkać jako symbol:

  • na murze gmachu Wydziału, 
  • jako witraż nad głównymi drzwiami wejściowymi, 
  • na ścianie w sali obrad Rady Wydziału,
  • uprzednio na papierze firmowym (listowniku) Wydziału, 
  • Zeszytach naukowych WEiA,
  • oraz wszelkich wydaniach książkowych rocznicowych wydawanych przez Wydział,
  • na stronie internetowej (do roku 2021),
  • Wybito również go jako znaczek wydziałowy.

W dniu 19 października 2017 roku Zarząd Koła Wydziałowego SA PG przy WEiA  zatwierdził powyższy wzór znaczka wydziałowego dla absolwentów Wydziału. W posiedzeniu uczestniczyli Panowie : Prof. Janusz Nieznański – Dziekan Wydziału, Prodziekani: prof. Roman Śmierzchalski, prof. Mirosław Wołoszyn i doc. Andrzej Augusiak.

Znak zyskał na popularności również wśród sympatyków Wydziału i wskutek radosnej twórczości symbol przybiera do dziś różne kolory niezgodne ze wzorcową postacią. W roku 2021, w wyniku zmiany Systemu Wizualizacji Uczelni, stworzone przez studentów, pierwsze logo wydziału zostało po 50 latach zastąpione nowym logotypem zgodnym z Księgą Identyfikacji Wizualnej Uczelni widocznym poniżej.