Korekty językowe | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Korekty językowe

Publikacje naukowe należą do jednych z ważniejszych działań pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Ich wpływ na parametryzację oraz prestiż Wydziału są ważne nie tylko ze względu na wyniki ogólne, ale również mają znaczący wpływ na rozwój zawodowy każdego pracownika. Szczególnie publikacje naukowe w języku obcym stanowią ważny element strategii publikacyjnej. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom, każdy pracownik Wydziału może skorzystać z możliwości korekty językowej napisanego artykułu.


Od 1 października 2017 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki istnieje możliwość wsparcia językowego pracowników wydziału przy tworzeniu artykułów naukowych w języku angielskim. Wsparcie udzielane jest w formie tłumaczeń artykułów, korekt gotowych tekstów naukowych napisanych w języku angielskim oraz w formie konsultacji językowych.

Zasady udzielania wsparcia:
  • Prośby o tłumaczenia oraz korekty należy przesyłać na adres magdalena.poniatowska@pg.edu.pl
  • Przesłany plik powinien mieć formę edytowalną. Obsługiwane formaty: *.txt, *.rtf,*.doc, *.docx, *.odt, *.tex
  • W zależności od długości tekstu oraz stopnia obłożenia zostanie ustalony termin realizacji. 
  • Tekst zostanie zwrócony w postaci pliku *.docx lub *.pdf wraz z naniesionymi poprawkami (w trybie śledzenia zmian) oraz komentarzami (w razie potrzeby).
  • Dodatkowe kwestie ustalane są indywidualnie dla każdej korekty.
  • Konsultacje językowe udzielane są poprzez email od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-15:30, w piątek 7:30-12:00.