Samochód elektryczny Renault ZOE na stanowisku badawczym w Laboratorium LINTE^2 Praca dyplomowa dotycząca zasobników energii zrealizowana w Laboratorium LINTE^2 Wydział Elektrotechniki i Automatyki partnerem naukowym kolejnych klastrów energii z województwa pomorskiego