Zdalne zajęcia dydaktyczne dla studentów z USA z wykorzystaniem systemu SCADA w Laboratorium LINTE^2 Szkolenie z komunikacji IEC 61850 w Laboratorium LINTE^2 (edycja 2020) Badania wytrzymałości statycznej wałów napędowych z wykorzystaniem stanowiska hamowni w Laboratorium LINTE^2