Szkolenie z komunikacji IEC 61850 w Laboratorium LINTE^2 (edycja 2020) Badania wytrzymałości statycznej wałów napędowych z wykorzystaniem stanowiska hamowni w Laboratorium LINTE^2 Badania generatora synchronicznego o mocy 220 kW na rozbudowanym stanowisku hamowni w Laboratorium LINTE^2