Wydział Elektrotechniki i Automatyki w międzynarodowym projekcie EfficienCE Nowoczesny układ nadążny do paneli fotowoltaicznych opracowany na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Wizyta przedstawicieli Anyang Institute of Technology z Chin na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki