Innowacyjny układ chłodzenia baterii akumulatorów do pojazdów elektrycznych testowany w Laboratorium LINTE^2 Praca inżynierska Shi Danchen realizowana w Laboratorium LINTE^2 Uruchomienie stanowiska do badania generatorów wolnoobrotowych w Laboratorium LINTE^2