Laboratorium LINTE^2 gościło uczestników projektu STEER realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 Wydział Elektrotechniki i Automatyki partnerem naukowym Przechlewskiego Klastra Energii Konferencja prasowa CBRF – współpraca z jednostkami naukowymi oraz konkurs Energa Open Innovation 2018