Laboratorium LINTE^2 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Laboratorium LINTE^2

Laboratorium LINTE^2 to kompleksowa instalacja eksperymentalna dedykowana do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie systemów elektroenergetycznych. Instalacja ma postać elastycznie konfigurowanego systemu elektroenergetycznego o zmniejszonej skali, wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę, jednostki wytwarzania/przetwarzania energii oraz rozproszony system sterowania oparty na komunikacji Ethernet.

Działalność Laboratorium obejmuje projekty badawczo-rozwojowe realizowane z udziałem i dla przemysłu, działania demonstracyjne i szkoleniowe oraz inne formy przedsięwzięć B+R, mające na celu wdrożenie i komercjalizację wyników.

Laboratorium LINTE^2

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk

telefon: +48 58 348 6334
e-mail: linte@pg.edu.pl