Badania wytrzymałości statycznej wałów napędowych z wykorzystaniem stanowiska hamowni w Laboratorium LINTE^2 Badania generatora synchronicznego o mocy 220 kW na rozbudowanym stanowisku hamowni w Laboratorium LINTE^2 Obrony doktoratów z zakresu elektroenergetyki w Laboratorium LINTE^2