Pomiary grawimetryczne na terenie Laboratorium LINTE^2 TEK OPEN DAY na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Delegacja z Shandong Jianzhu University na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki