Laboratorium

Zadania

Głównym zadaniem Laboratorium LINTE^2 jest prowadzenie badań oraz prac rozwojowych w zakresie systemów i urządzeń elektroenergetycznych, cyfrowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz rozproszonych systemów sterowania w elektroenergetycznych stacjach i centrach dyspozytorskich. 

Celem powstania i uruchomienia laboratorium jest stymulowanie rozwoju prac badawczo-rozwojowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w tym prac realizowanych z udziałem i dla przemysłu, projektów demonstracyjnych, szkoleń i innych form aktywności badawczej, ukierunkowanej na wdrożenia i komercjalizację wyników badań naukowych. 

Infrastruktura

W skład infrastruktury Laboratorium LINTE^2 wchodzą następujące główne składniki:

  1. urządzenia elektroenergetyczne (jednostki wytwórcze, przesyłowe i odbiorcze, zasobniki energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i in.) wyposażone w zaawansowane sterowanie komputerowe; urządzenia te są sprzętowo i funkcjonalnie połączone w tzw. jednostki funkcjonalne (obecnie jest 30 takich jednostek),
  2. złożona rozdzielnica konfiguracyjna umożliwiająca zestawianie jednostek funkcjonalnych w różnorodne sieci i systemy elektroenergetyczne (m.in. węzły wytwórcze i przesyłowe, mikrosystemy, klastry, elektrownie wirtualne itp.),
  3. rozproszony system sterowania oparty na sieci komunikacyjnej Ethernet obejmujący lokalne sterowniki jednostek funkcjonalnych, cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe i 9 dyspozytorni ze stanowiskami operatorsko-inżynierskimi.

Możliwości

Laboratorium LINTE^2 umożliwia badania i prace wdrożeniowe dotyczące między innymi:

  1. inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grids),
  2. inteligentnych wysp energetycznych z własnymi zasobami wytwórczymi,
  3. nowych usług sieciowych (zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalna generacja energii itp.),
  4. nowych konstrukcji przekształtników energoelektronicznych i ich zastosowań w systemie elektroenergetycznym (układy FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.),
  5. ładowania i użytkowania pojazdów elektrycznych oraz integracji pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym,
  6. nowych metod i algorytmów sterowania w zastosowaniu do urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i elektromaszynowych,
  7. i wielu innych aktualnych zagadnień współczesnej elektroenergetyki.

Testowanie nowych rozwiązań może być realizowane w trybie symulacji, pół-symulacji (hardware-in-the-loop) i eksperymentów czasu rzeczywistego. Emulatory elektrowni wiatrowych i turbozespołów zapewniają znakomite możliwości badań dotyczących modeli matematycznych turbin wiatrowych i parowych.

System sterowania laboratorium stwarza doskonałe warunki do badań dotyczących komunikacji czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach automatyki przemysłowej, jak również rozwoju wybranych aspektów systemów SCADA i interfejsów człowiek-maszyna.