Zadania | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zadania

Głównym zadaniem Laboratorium LINTE^2 jest prowadzenie badań oraz prac rozwojowych w zakresie systemów i urządzeń elektroenergetycznych, cyfrowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz rozproszonych systemów sterowania w elektroenergetycznych stacjach i centrach dyspozytorskich. 

Celem powstania i uruchomienia laboratorium jest stymulowanie rozwoju prac badawczo-rozwojowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w tym prac realizowanych z udziałem i dla przemysłu, projektów demonstracyjnych, szkoleń i innych form aktywności badawczej, ukierunkowanej na wdrożenia i komercjalizację wyników badań naukowych. 

Laboratorium LINTE^2

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk

telefon: +48 58 348 63 34
e-mail: linte@pg.edu.pl