Infrastruktura | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Infrastruktura

W skład infrastruktury Laboratorium LINTE^2 wchodzą następujące główne składniki:

  1. urządzenia elektroenergetyczne (jednostki wytwórcze, przesyłowe i odbiorcze, zasobniki energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i in.) wyposażone w zaawansowane sterowanie komputerowe; urządzenia te są sprzętowo i funkcjonalnie połączone w tzw. jednostki funkcjonalne (obecnie jest 30 takich jednostek),
  2. złożona rozdzielnica konfiguracyjna umożliwiająca zestawianie jednostek funkcjonalnych w różnorodne sieci i systemy elektroenergetyczne (m.in. węzły wytwórcze i przesyłowe, mikrosystemy, klastry, elektrownie wirtualne itp.),
  3. rozproszony system sterowania oparty na sieci komunikacyjnej Ethernet obejmujący lokalne sterowniki jednostek funkcjonalnych, cyfrowe przekaźniki zabezpieczeniowe i 9 dyspozytorni ze stanowiskami operatorsko-inżynierskimi.

Laboratorium LINTE^2

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk

telefon: +48 58 348 63 34
e-mail: linte@pg.edu.pl