Możliwości | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Możliwości

Laboratorium LINTE^2 umożliwia badania i prace wdrożeniowe dotyczące między innymi:

  1. inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grids),
  2. inteligentnych wysp energetycznych z własnymi zasobami wytwórczymi,
  3. nowych usług sieciowych (zarządzanie zapotrzebowaniem na energię elektryczną, lokalna generacja energii itp.),
  4. nowych konstrukcji przekształtników energoelektronicznych i ich zastosowań w systemie elektroenergetycznym (układy FACTS, filtry aktywne, przekształtniki sprzęgające itp.),
  5. ładowania i użytkowania pojazdów elektrycznych oraz integracji pojazdów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym,
  6. nowych metod i algorytmów sterowania w zastosowaniu do urządzeń elektroenergetycznych, energoelektronicznych i elektromaszynowych,
  7. i wielu innych aktualnych zagadnień współczesnej elektroenergetyki.

Testowanie nowych rozwiązań może być realizowane w trybie symulacji, pół-symulacji (hardware-in-the-loop) i eksperymentów czasu rzeczywistego. Emulatory elektrowni wiatrowych i turbozespołów zapewniają znakomite możliwości badań dotyczących modeli matematycznych turbin wiatrowych i parowych.

System sterowania laboratorium stwarza doskonałe warunki do badań dotyczących komunikacji czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach automatyki przemysłowej, jak również rozwoju wybranych aspektów systemów SCADA i interfejsów człowiek-maszyna.

Laboratorium LINTE^2

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk

telefon: +48 58 348 63 34
e-mail: linte@pg.edu.pl