Badania | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Badania

Podstawowa działalność badawcza Laboratorium prowadzona jest w następujących obszarach:

  • modelowanie w czasie rzeczywistym systemów elektroenergetycznych, w tym inteligentnych sieci,
  • działania badawczo-rozwojowe na poziomie systemu i urządzenia w obszarze sterowania i zarządzania siecią,
  • Modelowanie i testowanie powstających usług sieci elektrycznej,
  • rozwiązania SCADA dla systemów elektroenergetycznych,
  • testowanie prototypowego sprzętu sieciowego, w szczególności przekształtników energoelektronicznych, elektrowni fotowoltaicznych, małych generatorów wiatrowych i małych kogeneratorów (tryb symulacji, sprzęt w pętli i eksperymenty w czasie rzeczywistym).

Międzynarodowe i finansowane zewnętrznie projekty badawcze (częściowo) oparte na obiekcie LINTE^2 obejmują:

  • Prawdziwie sprawdzone rozwiązania umożliwiające elastyczną integrację aktywnego popytu i generacji rozproszonej poprzez w pełni sterowaną sieć dystrybucyjną NN i SN (UPGRID) (2015 – 2017) – projekt Innovation Actions w ramach programu Horyzont 2020.
  • Podstawowy system testowania elektrycznego do testowania magnesów dipolowych SIS100 i kwadrupolowych SIS100 (2015 – 2019) – dla GSI Darmstadt, Niemcy, lidera Międzynarodowego Zakładu Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR).
  • Generator synchroniczny z magnesami trwałymi małej prędkości dla pionowych turbin wiatrowych (2015-2016) – współfinansowany przez przemysł i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Cognitive & Perceptive CAMERAS (COPCAMS) (2013-2016) – projekt ARTEMIS Joint Undertaking.

Laboratorium LINTE^2

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk

telefon: +48 58 348 63 34
e-mail: linte@pg.edu.pl