Pracownicy | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

Laboratorium LINTE^2

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk

telefon: +48 58 348 63 34
e-mail: linte@pg.edu.pl