Wydział | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydział
 • 2023-01-02

  Wizyta studyjna w firmie Flex

  W dniu 5.12.2022 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w firmie Flex w Tczewie. W trakcie wizyty, na zaproszenie Pana Arkadiusza Krzyżanowskiego, Dyrektora Działu Inżynieryjnego, Wydział reprezentowali: Dziekan Wydziału Mirosław Wołoszyn, Prodziekan ds. organizacji studiów Marcin Śliwiński, Prodziekan ds....

 • 2022-12-13

  Budżet obywatelski PG 2023 - elektrownia słoneczna na WEiA!

  Za nami głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego PG. Najwyżej ocenionym projektem pracowniczym został projekt nr 221/2023 "Elektrownia słoneczna o mocy 25 kWp na dachu budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Sobieskiego 7" zgłoszony przez dra hab. inż. Dariusza Karkosińskiego, profesora uczelni z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Celem projektu jest budowa elektrowni słonecznej...

 • 2022-12-09

  Dzień Beanusa na WEiA

  W dniu 25.10.2022 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyła się uroczystość Dnia Beanusa. Zaproszeni goście, pracownicy wydziału oraz studenci wysłuchali wystąpień Dziekana wydziału, Prodziekan ds. kształcenia, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów oraz Prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji. Dziekan wydziału podziękował pracownikom odchodzącym na...

 • 2022-07-03

  Wizyta studyjna pracowników WEiA na uniwersytecie w Tuluzie

  W dniach 20 - 21 czerwca br., grupa pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz współpracownicy z Wydziału Chemicznego oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jak również zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w szkoleniu wodorowym na uniwersytecie Toulouse-INP/ ENSEEIHT we Francji. Podczas wizyty odbyło się szereg spotkań z osobami...

 • 2022-06-15

  Święta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 2022

  W dniu 10 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość Święta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Była to pierwsza taka uroczystość w historii Wydziału. Pracownicy i studenci wydziału oraz zaproszeni goście z Politechniki Gdańskiej i z otoczenia gospodarczego oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zgromadzili się przy Laboratorium LINTE^2. W uroczystości wzięli udział...

 • 2022-05-26

  Wybory uzupełniające do Rady Wydziału EiA

  W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, spowodowanym zatrudnieniem na stanowisku profesora uczelni, stosownie do §13 i §14 Regulaminu wyborczego Politechniki Gdańskiej, konieczne jest dokonanie wyboru uzupełniającego jednej osoby w grupie pracowników B. Uprawnieni do głosowania będą jedynie nauczyciele akademiccy niebędący...

 • 2022-05-05

  Prestiżowy medal SEP dla prof. Waldemara Kamrata

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Decyzją  Zarządu Głównego SEP w dniu 25.04. 2022 r. przyznało Prof. dr. hab. inż. Waldemarowi  Kamratowi prestiżowy medal im. Michała Doliwo –Dobrowolskiego  w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju energetyki polskiej i światowej oraz w podziękowaniu za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Medal im. Michała Doliwo...

 • 2022-03-31

  Mykola Lukianov z Ukrainy w projekcie SmartGYsum

  Młody naukowiec, Mykola Lukianov z Ukrainy, wygrał konkurs na pracę badawczą w ramach projektu Unii Europejskiej „Research and Training Network for Smart and Green Energy Systems and Business Models - SMARTGYsum (SMARTGYsum-H2020-MSCA-ITN-2020 nr 955614)”. W ramach swojego udziału w projekcie, Pan Lukianov napisze pracę doktorską która ma być realizowana na Wydziale Elektrotechniki...