• 2023-08-23

  Dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku WEiA z WFOŚiGW

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę o dotację nr WFOŚ/D/201/945/2023/Brodziec na realizację zadania pn. „Projekt termomodernizacji budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki usytuowanego na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej nr 12”, w ramach programu "Brodziec – adaptacja do zmian klimatu".   Program był skierowany do publicznych...

 • 2023-07-11

  Porozumienie o współpracy z Wydziałem Filologicznym UG

  Dnia 29 czerwca 2023 r Wydział Elektrotechniki i Automatyki miał przyjemność gościć przedstawicielki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między oboma wydziałami oraz prezentacja potencjału naukowego i dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Wydział Filologiczny Uniwersytety Gdańskiego...

 • 2023-06-16

  Święto Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 2023

  W dniu 12 czerwca 2023 roku odbyła się uroczystość Święta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.  Pracownicy i studenci wydziału oraz zaproszeni goście z Politechniki Gdańskiej i z otoczenia gospodarczego zgromadzili się przy Laboratorium LINTE^2. W uroczystości wzięli udział Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. dr hab....

 • 2023-01-02

  Wizyta studyjna w firmie Flex

  W dniu 5.12.2022 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w firmie Flex w Tczewie. W trakcie wizyty, na zaproszenie Pana Arkadiusza Krzyżanowskiego, Dyrektora Działu Inżynieryjnego, Wydział reprezentowali: Dziekan Wydziału Mirosław Wołoszyn, Prodziekan ds. organizacji studiów Marcin Śliwiński, Prodziekan ds....

 • 2022-12-13

  Budżet obywatelski PG 2023 - elektrownia słoneczna na WEiA!

  Za nami głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego PG. Najwyżej ocenionym projektem pracowniczym został projekt nr 221/2023 "Elektrownia słoneczna o mocy 25 kWp na dachu budynku dydaktyczno-naukowego przy ul. Sobieskiego 7" zgłoszony przez dra hab. inż. Dariusza Karkosińskiego, profesora uczelni z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Celem projektu jest budowa elektrowni słonecznej...

 • 2022-12-09

  Dzień Beanusa na WEiA

  W dniu 25.10.2022 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyła się uroczystość Dnia Beanusa. Zaproszeni goście, pracownicy wydziału oraz studenci wysłuchali wystąpień Dziekana wydziału, Prodziekan ds. kształcenia, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów oraz Prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji. Dziekan wydziału podziękował pracownikom odchodzącym na...

 • 2022-07-03

  Wizyta studyjna pracowników WEiA na uniwersytecie w Tuluzie

  W dniach 20 - 21 czerwca br., grupa pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz współpracownicy z Wydziału Chemicznego oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jak również zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w szkoleniu wodorowym na uniwersytecie Toulouse-INP/ ENSEEIHT we Francji. Podczas wizyty odbyło się szereg spotkań z osobami...

 • 2022-06-15

  Święto Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 2022

  W dniu 10 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość Święta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Była to pierwsza taka uroczystość w historii Wydziału. Pracownicy i studenci wydziału oraz zaproszeni goście z Politechniki Gdańskiej i z otoczenia gospodarczego oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zgromadzili się przy Laboratorium LINTE^2. W uroczystości wzięli udział...