Wizyta studyjna pracowników WEiA na uniwersytecie w Tuluzie | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-03

Wizyta studyjna pracowników WEiA na uniwersytecie w Tuluzie

naukowcy przy stanowisku badawczym
W dniach 20 - 21 czerwca br., grupa pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz współpracownicy z Wydziału Chemicznego oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jak również zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego wzięli udział w szkoleniu wodorowym na uniwersytecie Toulouse-INP/ ENSEEIHT we Francji.

Podczas wizyty odbyło się szereg spotkań z osobami zaangażowanymi naukowo w technologie wodorowe z Laboratorium Plazmy i Konwersji Energii  LAPLACE oraz z grupy badawczej GENESYS. Zapoznano się także z aktualnymi wyzwaniami technicznymi i ekonomicznymi wytwarzania wodoru i wykorzystywania go jako medium energetyczne, m. in. poprzez zapoznanie się z laboratoriami Francuskiej uczelni oraz specjalnie zbudowanymi stanowiskami na Platformie Wodorowej w LAPLACE - LABEGE. Omawiano także możliwości zintensyfikowania wymiany studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus.

Szkolenie oraz szeroko zakrojone konsultacje pozwolą na wzbogacenie programu nowego kierunku studiów - Technologie Wodorowe i Elektromobilność otworzonego w tym roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

324 wyświetleń