Dziekanat | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dziekanat

Mirosława Kamonciak, kierownik dziekanatu

 

Dziekanat jest jednostką administracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odpowiadającą za realizację spraw organizacyjnych związanych z przebiegiem studiów. Jednostka zapewnia obsługę procesu dydaktycznego, w tym obsługę studentów i absolwentów Wydziału. Dziekanat zajmuje się również obsługą biurową spraw należących do kompetencji prodziekana ds. kształcenia oraz prodziekana ds. organizacji studiów.

mgr Mirosława Kamonciak

Kierownik Dziekanatu
 • praktyki studenckie
 • plany zajęć
 • stypendia
 • studenci niepełnosprawni

mgr Beata Wysocka-Kucharuk

Stacjonarne:

 • studia I i II stopnia, kierunek automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • studia I stopnia, kierunek energetyka 
  (I rok), w tym specjalność energy technologies
 • studenci przyjeżdżający w ramach programu Erasmus+

mgr Justyna Szczepańska

Stacjonarne:

 • studia I i II stopnia, kierunek elektrotechnika
 • studia I stopnia, kierunek energetyka 
  (II, III i IV rok)
 • studia II stopnia, kierunek energetyka

mgr Katarzyna Sabela

 • studia niestacjonarne I i II stopnia
 • planowanie egzaminów dyplomowych
 • rezerwacja sal
 • zaświadczenia do celów emerytalnych

Godziny przyjęć

Na wizytę w Dziekanacie należy umówić się przez system rezerwacji wizyt:
https://polgda.nakiedy.pl/  

Instrukcja dla studentów: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ao43GjSa1T8  

Prosimy o ścisłe przestrzeganie umówionych godzin.

 

Kontakt:

e-mail: dziekanat.weia@pg.edu.pl