Widok na współczesny budynek EiA

Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej

Polscy studenci na Technische Hochschule zu Danzig

Elektrotechnisches Institut w ramach Technische Hochschule zu Danzig