Ozdobne ornamenty nad wejściem głównym do budynku WEiA

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (początkowo jako Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego) ukazują się od 1991 roku. Zamieszczane są w nich publikacje pracowników Wydziału i autorów z innych uczelni krajowych i zagranicznych. Publikowane są materiały z konferencji organizowanych przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG, także z konferencji, w których Wydział był współorganizatorem. Tematyka artykułów obejmuje elektrotechnikę, automatykę i robotykę, elektronikę, informatykę i dyscypliny pokrewne. Nad poziomem artykułów czuwa Komitet Naukowy. Artykuły zgłoszone do publikacji opiniowane są przez dwóch niezależnych recenzentów.

Zeszyty Naukowe WEiA PG są indeksowane w następujących bazach czasopism i katalogach:

Numery do pobrania

Loading...