Zeszyty Naukowe | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zeszyty Naukowe

Ozdobne ornamenty nad wejściem głównym do budynku WEiA

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (początkowo jako Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego) ukazują się od 1991 roku. Zamieszczane są w nich publikacje pracowników Wydziału i autorów z innych uczelni krajowych i zagranicznych. Publikowane są materiały z konferencji organizowanych przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG, także z konferencji, w których Wydział był współorganizatorem. Tematyka artykułów obejmuje elektrotechnikę, automatykę i robotykę, elektronikę, informatykę i dyscypliny pokrewne. Nad poziomem artykułów czuwa Komitet Naukowy. Artykuły zgłoszone do publikacji opiniowane są przez dwóch niezależnych recenzentów.

Zeszyty Naukowe WEiA PG są indeksowane w następujących bazach czasopism i katalogach:

Numery do pobrania

Loading...

  Redakcja Zeszytów Naukowych

  Politechnika Gdańska
  Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk

  Redaktor:
  dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG
  dariusz.swisulski@pg.edu.pl

  ISSN: 2353-1290

  Pliki do pobrania

  Loading...