inżynierowie przy stanowisku badawczym

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie prac badawczych, projektowych i konstrukcyjnych oferuje:

 • Badania dotyczące optymalizacji konstrukcji specjalnych maszyn elektrycznych
 • Badania szybkich zabezpieczeń przetężeniowych
 • Badanie pól sprzężonych, a zwłaszcza pola elektromagnetycznego i pola termicznego w warunkach quasi-statycznych i dynamicznych
 • Badanie udarowych pól sprzężonych (magnetohydrodynamika) i zjawisk występujących w trakcie eksplozji i implozji przewodów
 • Budowa magnetometrycznych systemów do pomiarów pola magnetycznego i wykrywania obiektów ferromagnetycznych
 • Gotowe do wdrożenia technologie i podzespoły układów energoelektronicznych i napędowych opracowane w ramach projektów finansowanych ze środków na naukę
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń trakcyjnych i ich oddziaływanie na środowisko
 • Kompleksowa analiza i wizualizacja wszelkiego rodzaju drgań strukturalnych na wysokiej klasy stanowisku do pomiarów wibracyjnych
 • Komputerowe konsole sterowania
 • Konstruowanie i budowa urządzeń diagnostyki technicznej trakcyjnej sieci jezdnej i pojazdów
 • Modelowanie i analiza złożonych obwodów elektrycznych z zastosowaniem pakietów PSpice, ATP, MathCad, Flux i Atila
 • Modelowanie i badania symulacyjne maszyn elektrycznych
 • Modelowanie i badania symulacyjne układów napędowych i energoelektronicznych
 • Modelowanie i badanie słabych pól magnetycznych (okręty, miny) z zastosowaniem pakietów FLUX2D, FLUX3D, OPERA3D
 • Napędy elektryczne z silnikami synchronicznymi sterowane mikroprocesorowo
 • Napędy trakcyjne z silnikami z magnesami trwałymi i sterowaniem cyfrowym
 • Nieliniowe układy regulacji maszyn elektrycznych i przekształtników energoelektronicznych
 • Opracowywanie modeli metod i algorytmów w zakresie łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej
 • Optymalizacja energetyczna systemów elektrycznego transportu miejskiego
 • Prace badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki układów energoelektronicznych i elektromaszynowych w czasie rzeczywistym
 • Prace badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania układami energoelektronicznymi i napędowymi
 • Precyzyjne sterowanie tranzystorami przekształtników energoelektronicznych
 • Projektowanie i realizacja przemysłowych systemów pomiarowo-kontrolnych
 • Projektowanie i realizacja specjalizowanych systemów pomiarowo-diagnostycznych
 • Projektowanie obwodów drukowanych
 • Projektowanie układów automatyki przemysłowej ze sterowaniem opartym na sterownikach programowalnych lub mikrokontrolerach
 • Projektowanie układów energoelektronicznych i konstruowanie prototypów
 • Projektowanie układów sterowania z procesorami sygnałowymi i programowalnymi układami logicznymi
 • Projektowanie układów Xilinx FPGA
 • Symulacja komputerowa zjawisk zachodzących w układach zwarciowych
 • Systemy diagnostyki technicznej odbieraków prądu kolejowych i tramwajowych
 • Systemy diagnostyki technicznej trakcyjnych sieci jezdnych - kolejowych, tramwajowych, trolejbusowych
 • Technologia układów sterowania oparta na procesorach sygnałowych trzeciej generacji SHARC firmy Analog Devices i wdrożonych do produkcji kartach DSP SH363
 • Wizualizacje i animacje urządzeń i systemów elektrycznych i mechanicznych