Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studia Podyplomowe Energetyka Jądrowa

adsd asd

Polityka energetyczna polski do 2040 r. (PEP2040) przewiduje, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW, a kolejne pięć ma być oddawane do eksploatacji co 2-3 lata. Na rynku pracy pilnie są potrzebni specjaliści posiadający wiedzę dot. projektowania, budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowych oraz nowoczesnych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Energetyka jądrowa jest alternatywą dla pozyskiwania energii elektrycznej ze spalania węgla i węglowodorów.
Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, którzy planują pracę w sektorze jądrowym, obejmującym nie tylko budowę i eksploatację elektrowni, ale także dozór jądrowy i organizacje wsparcia technicznego (TSO).

Kierownik: dr inż. Marcin Jaskólski

Telefon: (+48 58) 347 12 54

E-mail: marcin.jaskolski@pg.edu.pl

Nowa edycja

Start: październik 2022
Rekrutacja: od 15.08 (trwa)
Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 170