adsd asd

W ramach Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) w 2033 r. planowane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej brutto 1250 MW, a kolejne pięć ma być oddawane do eksploatacji co 2-3 lata. Na rynku pracy pilnie są potrzebni specjaliści posiadający wiedzę dot. projektowania, budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowych oraz nowoczesnych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Energetyka jądrowa jest alternatywą dla pozyskiwania energii elektrycznej ze spalania węgla i węglowodorów. Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, którzy planują pracę w sektorze jądrowym, obejmującym nie tylko budowę i eksploatację elektrowni, ale także dozór jądrowy i organizacje wsparcia technicznego (TSO).

Kierownik: dr inż. Marcin Jaskólski

Telefon: +48 58 347 12 54

E-mail: marcin.jaskolski@pg.edu.pl

Więcej informacji https://pg.edu.pl/studia-podyplomowe/energetyka-jadrowa