Wymagania wstępne:
  • Ukończone wyższe studia (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), preferowane kierunki techniczne (tj. elektrotechnika, energetyka, mechanika, fizyka, chemia itp.).
  • Złożenie formularza zgłoszeniowego za pomocą https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe.
Zasady naboru:
  • Minimalna liczba zakwalifikowanych słuchaczy: 35 osób.
  • Na studia przyjęci zostaną kandydaci, którzy spełnią następujące warunki:
    • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
    • zawarcie z uczelnią umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych.

Rejestracja elektroniczna w systemie

Regulamin Studiów Podyplomowych na PG