Rekrutacja | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rekrutacja

Wymagania wstępne
  • Ukończone wyższe studia (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), preferowane kierunki techniczne (tj. elektrotechnika, energetyka, mechanika, fizyka, chemia itp.)

  • Złożenie formularza zgłoszeniowego za pomocą https://pg.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe

Zasady naboru

Limit miejsc: 30 osób
Minimalna liczba zakwalifikowanych słuchaczy: 25 osób
Na studia przyjęci zostaną kandydaci, którzy spełnią następujące warunki:

  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zawarcie z uczelnią umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych.

Rejestracja elektroniczna w systemie

Regulamin Studiów Podyplomowych na PG