Opłaty | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Opłaty

Opłata

6500 zł brutto – za całe studia. 
Płatne na rachunek bankowy nr 06 1090 1098 0000 0001 5093 9130
Możliwość zapłacenia w ratach odpowiednio w terminach do: 15 października 2022 r. i 15 lutego 2023 r.

Podstawa wydania świadectwa ukończenia studium

Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem

Informacje

Kierownik: dr inż. Marcin Jaskólski
Telefon: (+48 58) 347 12 54
E-mail: marcin.jaskolski@pg.edu.pl