Opłaty | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Opłaty

Opłata:

7.000 zł brutto – za całe studia. 
Płatne na rachunek bankowy nr 06 1090 1098 0000 0001 5093 9130.
Możliwość płatności w dwóch równych ratach:

  • I rata - do 10 lutego 2024 r.
  • II rata - do 10 października 2024 r.
Podstawa wydania świadectwa ukończenia studiów:

Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów objętych programem.

Informacje:

Kierownik: dr inż. Marcin Jaskólski
Telefon: +48 58 347 12 54
E-mail: podyplomowe.weia@pg.edu.pl