Program studiów i prowadzący | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Program studiów i prowadzący

Program studiów podyplomowych Energetyka Jądrowa (pdf, 558.38kB)


Lista prowadzących:

 1.  dr inż. Piotr Grygiel, profesor uczelni, WFTiMS
 2.  dr inż. Tomasz Minkiewicz, WEiA
 3.  prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski, WIMiO
 4.  prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk, WEiA
 5.  dr hab. inż. Paweł Bućko, profesor uczelni, WEiA
 6.  dr inż. Marcin Jaskólski, WEiA
 7.  dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, profesor uczelni, WEiA
 8.  dr inż. Bartosz Puchalski, WEiA
 9.  dr hab. inż. Dariusz Karkosiński, profesor uczelni, WEiA
 10.  dr inż. Paweł Piotrkowski, WILiŚ
 11.  prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, WIMiO