Pracownicy Dziekanatu | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy Dziekanatu

Pracownicy Dziekanatu

Dziekanat jest jednostką administracji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki odpowiadającą za realizację spraw  organizacyjnych związanych z przebiegiem studiów. Jednostka zapewnia obsługę procesu dydaktycznego, w tym obsługę studentów i absolwentów Wydziału.  Dziekanat zajmuje się również obsługą biurową spraw należących do kompetencji Prodziekana ds. kształcenia oraz Prodziekana ds. organizacji studiów.

mgr Mirosława Kamonciak - kontakt

Kierownik Dziekanatu:

 • praktyki studenckie
 • plany zajęć
 • ubezpieczenia zdrowotne
 • studenci niepełnosprawni
 • przeniesienia studentów z innych uczelni/wydziałów
 • zaświadczenia do celów emerytalnych
mgr Beata Wysocka-Kucharuk - kontakt

Stacjonarne:

 • studia I i II stopnia, kierunek automatyka, robotyka i systemy sterowania
 • studia I stopnia, kierunek energetyka, specjalność energy technologies
 • studenci przyjeżdżający w ramach programu Erasmus+
mgr Justyna Szczepańska - kontakt

Stacjonarne:

 • studia I i II stopnia, kierunek elektrotechnika
 • studia I stopnia, kierunek energetyka 
  (II, III i IV rok)
 • studia II stopnia, kierunek energetyka
mgr Magdalena Oller - kontakt
 • studia niestacjonarne I i II stopnia
 • studia stacjonarne kierunek technologie wodorowe i elektromobilność
 • planowanie egzaminów dyplomowych
 • rezerwacja sal
 
mgr Kamila Senger-Kaczorowska - długotrwała nieobecność