Dzień Beanusa na WEiA | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-09

Dzień Beanusa na WEiA

Flaga PG
W dniu 25.10.2022 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbyła się uroczystość Dnia Beanusa.

Zaproszeni goście, pracownicy wydziału oraz studenci wysłuchali wystąpień Dziekana wydziału, Prodziekan ds. kształcenia, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów oraz Prorektora ds. umiędzynarodowienia i innowacji. Dziekan wydziału podziękował pracownikom odchodzącym na emeryturę - dr hab. inż. Krzysztofowi Karwowskiemu, prof. PG oraz prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Kosmowskiemu, wyrażając uznanie i wdzięczność za wieloletnią pracę zawodową, służenie wiedzą i doświadczeniem.

Jak co roku przyznana została Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego dla wybitnego absolwenta wydziału. Laureatem nagrody w roku akademickim 2021/2022 została mgr inż. Zuzanna Klawikowska.

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe i artystyczne INDYWIDUALNE w 2021 r.
• dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. PG
• dr inż. Mikołaj Nowak

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne INDYWIDUALNE w 2021 r.
• dr inż. Andrzej Augusiak, prof. PG

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo -rozwojowej ZESPOŁOWE w 2021 r.
• prof. dr inż. Jarosław Guziński
• dr hab. inż. Marek Olesz, prof. PG
• dr hab. inż. Arkadiusz Żak, prof. PG

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za osiągnięcia organizacyjne INDYWIDUALNE w 2021 r.
• dr inż. Ireneusz Mosoń, prof. PG

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za osiągnięcia organizacyjne ZESPOŁOWE w 2021 r.
• dr inż. Ireneusz Mosoń, prof. PG
• dr hab. inż. Robert Piotrowski, prof. PG

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej III stopnia za osiągnięcia naukowe i artystyczne INDYWIDUALNE w 2021 r.
• dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
• dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki, prof. PG

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej III stopnia za osiągnięcia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej INDYWIDUALNE w 2021 r.
• dr inż. Andrzej Augusiak, prof. PG
• dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG
• dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk

Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej POWER za osiągnięcia dydaktyczne ZESPOŁOWE w 2021 r.
• dr inż. Piotr Kołodziejek
• dr inż. Piotr Szczeciński

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za wysoki wkład w ewaluację działalności naukowej za lata 2017 – 2021
• dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. PG
• prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
• dr hab. inż. Paweł Szczepankowski, prof. PG

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za wyjątkowe zaangażowanie w projektowanie innowacyjnych zajęć i budowanie społeczności nauczycieli akademickich PG przez dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze dydaktyki akademickiej
• dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
• dr inż. Filip Kutt

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki dla laureatów konkursu na najlepszego nauczyciela akademickiego WEiA PG w roku akademickim 2021/2022
• dr inż. Mirosław Mizan
• dr inż. Adam Młyński
• dr inż. Tomasz Ciszewski
• dr inż. Michał Michna
• dr inż. Tomasz Minkiewicz
• dr inż. Michał Ziółko
• dr inż. Artur Cichowski
• dr inż. Ireneusz Mosoń, prof. PG
• dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. PG
• dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki dla Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Indeks WEiA”
• Jan Durawa

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za udział w etapie II (finałowym) Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Indeks WEiA”
• Nikodem Górski
• Szymon Krefta

Złożono podziękowania Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Indeks WEiA” dla Przewodniczącego dr. inż. Ireneusza Mosonia, prof. PG oraz dla Członków Komisji Konkursowej: mgr. inż. Macieja Adameczka, dr. inż. Grzegorza Kostro, mgr. inż. Przemysława Werca.

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za uzyskanie najlepszych wyników w nauce po pierwszym roku studiów I stopnia w roku akademickim 2021/2022
• na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania - Michał Kibort
• na kierunku Elektrotechnika - Kacper Michalski
• na kierunku Energetyka - Mikołaj Sobczyk

Nagroda Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za uzyskanie najlepszych wyników w nauce po pierwszym semestrze studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022
• na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania – Jakub Buler, Michał Kolankowski
• na kierunku Elektrotechnika – Maciej Brzycki

Wręczono Nagrodę Stowarzyszenia Elektryków Polskich w IX edycji „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską”. Nagrodę otrzymali Stanisław Pomykacz oraz Jakub Redmerski za pracę o tytule „Sterownik PLC jako wieloprotokołowy gateway komunikacyjny przeznaczony do stacji RNN w Laboratorium LINTE^2” (opiekun pracy: dr inż. Andrzej Augusiak, prof. PG).

Nagrodę Stowarzyszenia Elektryków Polskich w „Konkursie na najaktywniejsze koło SEP” w roku 2021 otrzymało Studenckie Koło SEP Politechniki Gdańskiej (Oddział Gdańsk) - I miejsce w Grupie S.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

362 wyświetleń