Święta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 2022 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-15

Święta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 2022

Święto Wydziału
W dniu 10 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość Święta Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Była to pierwsza taka uroczystość w historii Wydziału.

Pracownicy i studenci wydziału oraz zaproszeni goście z Politechniki Gdańskiej i z otoczenia gospodarczego oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zgromadzili się przy Laboratorium LINTE^2. W uroczystości wzięli udział Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, byli dziekani WEiA: doc. Ludwik Referowski fundator nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego, prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, dziekani i dyrektorzy Centrów PG, pracownicy, studenci oraz przedstawiciele wielu firm w tym: ASE, PZU-Lab, Eco-consult, SEP Odział Gdańsk, Energa-Operator, Arex, Northvolt, Techno-Serwis, Elektrownia Wodna Żarnowiec oraz przedstawiciele firm z Grupy Wodorowej H2.

Zebranych gości przywitał Dziekan Wydziału dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, który przedstawił osiągnięcia Wydziału za ostatnie lata, informując o utworzeniu nowego kierunku studiów I stopnia Technologie wodorowe i elektromobilność oraz studiów podyplomowych Energetyka jądrowa. Następnie głos zabrał Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, który przedstawił dokonania i możliwości rozwoju Politechniki Gdańskiej związane z realizowanym programem „Inicjatywa doskonałości” – uczelnia badawcza (IDUB). Po wystąpieniu Rektora głos zabrał przewodniczący Wydziałowej Rady Studentów (WRS) WEiA inż. Paweł Winiarek. Następnie mowę wygłosili przedstawiciele sponsorów Święta Wydziału dr inż. Stanisław Wojtas (SEP), mgr inż. Rafał Frączek Prezes (Eco-konsult), dr inż. Dariusz Gołębiewski Wiceprezes (PZU-Lab), mgr inż. Grzegorz Kuczkowski Dyrektor (Energa Operator).

Po oficjalnych przemówieniach, na uczestników Święta Wydziału czekały konkursy i quizy. Dyskusje pracowników, studentów i gości przy grillowych specjałach uzupełniała możliwość poznania firm partnerskich Wydziału. Dodatkowo, wielu uczestników uroczystości zapoznało się z potencjałem badawczo-rozwojowym Laboratorium LINTE^2 podczas zwiedzania głównej hali badawczej laboratorium. Zebrani upamiętnili Święto podpisami na pamiątkowej tablicy.

Do zobaczenia w przyszłym roku na kolejnym Święcie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

569 wyświetleń