Publikacje | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Publikacje

Poniżej wymieniono wybrane artykuły oparte częściowo na pracach w Laboratorium LINTE^2:

  • Blaabjerg F., Kędra B., Małkowski R.: Magazyn energii oparty na kole zamachowym, przetwornicach mocy i Simulink czasu rzeczywistego. 2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering oraz 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEEIC / I&CPS Europe), Mediolan 2017.
  • Karkosiński D., Pacholczyk M., Sienkiewicz Ł.: Badania eksperymentalne wykorzystania samochodu elektrycznego zasilanego stacjonarnymi bateriami słonecznymi i elektrochemicznymi w Polsce Północnej. XIII Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesny Transport Zelektryfikowany” MET'2017, Warszawa 2017.
  • Małkowski R., Kędra B.: Laboratoryjny model obciążenia w oparciu o przemiennik częstotliwości 150 kVA i Simulink Real-Time – koncepcja, realizacja, eksperymenty. Acta Energetica. nr 2 (2015), s. 251-258.
  • Małkowski R., Rink R., Kozakowska A.: Badania laboratoryjne wybranych metod koordynacji sterowania transformatora podwyższającego napięcie PPZ i wieloparametrowego regulatora napięcia generatora synchronicznego. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. nr 50 (2016), s. 57-62.
  • Małkowski R., Leszczyna R., Augusiak A.: Koncepcja platformy udostępniania informacji o incydentach cyberbezpieczeństwa w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. nr 50 (2016), s. 43-48.
  • Kosmecki M., Małkowski R.: Testowanie modelu laboratoryjnego i symulacyjnego generatora UPFC. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. nr 50 (2016), s. 27-32.

Laboratorium LINTE^2

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Sobieskiego 5, 80-216 Gdańsk

telefon: +48 58 348 63 34
e-mail: linte@pg.edu.pl