Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 10 marca 2023 r. | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w dniu 10 marca 2023 r.

Dnia 10 III 2023 r. odbyło się kolejne cykliczne spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej tym razem gościnnie w Firmie EKO-KONSULT. Podczas spotkania Dziekan Wydziału prof. Mirosław Wołoszyn przedstawił aktualny stan spraw związanych z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki, Rada Konsultacyjna zapoznała się z propozycją nowej strategii Wydziału. Następnie prezes Eko-Konsult Pan Rafał Frączek zaprezentował potencjał firmy.

EKO-KONSULT jest firmą doradczą, świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu i środowiska, wspierając rynek energetyczny, w tym offshore, w sektorach Oil & Gas oraz energetyki odnawialnej i technologii wodorowych, a także inne sektory przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego i spożywczego.

Jako część Grupy Technologicznej ASE, EKO-KONSULT gwarantuje kompleksową obsługę inwestycji lub obiektu technicznego od wczesnego etapu projektowania, przez cały okres funkcjonowania, zapewniając doradztwo środowiskowe oraz wsparcie w procesie analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka w obiekcie.

Aktualny skład Rady Konsultacyjnej WEiA: pismo okólne Dziekana WEiA nr 20/2020-2024 z dnia 27.10.2022