Inauguracyjne spotkanie Rady Konsultacyjnej w dniu 17 marca 2017 roku | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Inauguracyjne spotkanie Rady Konsultacyjnej w dniu 17 marca 2017 roku

Przedstawiciele Rady Konsultacyjnej WEiA przy stole obrad

W dniu 17 marca 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020.

Na spotkanie przybyło 15 członków lub osób reprezentujących członków Rady, którym Dziekan Wydziału prof. Janusz Nieznański wręczył akty mianowania.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Dziekana na temat uwarunkowań rozwoju Wydziału w okresie 2016-2020. Po prezentacji Dziekana członkowie Rady przedstawili krótko siebie i reprezentowane instytucje.

W ramach dyskusji wyrażono między innymi następujące poglądy:

  • Celem działania Rady powinien być udział w rozwiązywaniu problemów Wydziału. Konsultacje z Radą można przeprowadzać poprzez rozsyłanie odpowiednich ankiet, a 3-4 razy w roku można organizować burze mózgów. Waldemar Dunajewski
  • Konsultacje powinny dotyczyć dobrze zdefiniowanych obszarów: nauka, współpraca, networking. Grzegorz Purzycki
  • Spotkania Rady powinny odbywać się 1-2 razy na semestr z określonym tematem wiodącym (np. spotkanie dotyczące praktyk studenckich w przedsiębiorstwach). Tomasz Buda
  • Ważna jest współpraca przedsiębiorstw reprezentowanych w Radzie ze studentami, a w szczególności z kołami naukowymi. Taka współpraca pozwala studentom zdobywać doświadczenie i kwalifikacje (np. program MS Team), a przedsiębiorstwo buduje zasoby ludzkie, po które może sięgać w czasie okresowych spiętrzeń pracy. Jan Mioduski
  • Przedsiębiorstwa reprezentowane w Radzie mogą przeprowadzać szkolenia dla nauczycieli akademickich (jak pracuje firma, procesy decyzyjne, bezpieczeństwo, …). Katarzyna Dalba
  • Przedsiębiorstwa mogą oferować szkolenia dotyczące kompetencji miękkich. Jadwiga Piechowiak
  • Ważnym tematem współpracy merytorycznej może być kogeneracja. Małgorzata Sądej

Członkowie Rady uznali, że koncepcja organizowania spotkań w siedzibach firm reprezentowanych w Radzie jest warta wdrożenia i zgłosili gotowość do organizowania takich spotkań w swoich firmach.

 Powrót