Pracownicy

 

inż. Piotr Jędrzejewski
Specjalista inżynieryjno-techniczny
inż. Cezary Pierzchalski
Referent techniczny (technik)
Piotr Preiss
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 47
(58) 347 12 57
Mirosław Chabowski
Starszy technik
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 9
(58) 347 21 54
Zbigniew Woźniak
Starszy technik
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 9
(58) 347 21 54