Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego

dziekan Docent Ludwik Referowski

Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie przez Fundację Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat, której celem jest wspieranie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu najlepszemu w danym roku absolwentowi studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Wśród kryteriów oceny – poza bardzo dobrą średnią ocen ze studiów, ciekawą pracą dyplomową, aktywnością i twórczą postawą naukową – jest również wymaganie od kandydatów do Nagrody nienagannej postawy moralnej.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 50.000 zł oraz dyplom uznania, wręczany Laureatowi podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 


 • 2023-10-29

  Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2022

  Mgr inż. Mateusz Breza, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z roku 2022, została wyróżniony nagrodą Dziekana Ludwika Referowskiego dla wybitnego absolwenta wydziału, w wysokości 50.000 PLN. Komisja oceniająca uznała pracę dyplomową oraz wyniki w nauce mgr. inż Mateusza Brezy za najlepsze wśród studentów wydziału. Laureat nagrody studia inżynierskie...

 • 2022-12-08

  Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2021

  Mgr inż. Zuzanna Klawikowska, absolwentka Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z roku 2021, została wyróżniona nagrodą Dziekana Ludwika Referowskiego dla wybitnego absolwenta wydziału, w wysokości 50.000 PLN. Komisja oceniająca uznała jej pracę dyplomową oraz wyniki w nauce za najlepsze wśród studentów wydziału. Pani Zuzanna Klawikowska jest obecnie doktorantką drugiego roku...

 • 2019-10-17

  Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2018

  Laureatem ósmej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Mikołaj Nowak – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia - Elektrotechnika - w 2018 roku. Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Elektrotechniki i...

 • 2018-10-01

  Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2017

  Laureatem siódmej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia - Automatyka i Robotyka - w 2017 roku. Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale...

 • 2017-10-07

  Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2016

  Laureatem szóstej edycji Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego został mgr inż. Kamil Woronowski – najlepszy absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, który ukończył studia stacjonarne II stopnia w 2016 roku. Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki...

 • 2016-10-05

  Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2015

  Już po raz piąty została wręczona Nagroda Dziekana Ludwika Referowskiego. Otrzymał ją mgr inż. Piotr Czyż – najlepszy absolwent naszego Wydziału, który ukończył studia II stopnia w 2015 roku.  Wręczenie dyplomu Nagrody miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, która odbyła...