Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2022 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-29

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2022

Wręczenie Nagrody Dziekana Ludwika Referowskiego za rok 2022
Mgr inż. Mateusz Breza, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki z roku 2022, została wyróżniony nagrodą Dziekana Ludwika Referowskiego dla wybitnego absolwenta wydziału, w wysokości 50.000 PLN.

Komisja oceniająca uznała pracę dyplomową oraz wyniki w nauce mgr. inż Mateusza Brezy za najlepsze wśród studentów wydziału. Laureat nagrody studia inżynierskie ukończył z wyróżnieniem w 2020 r. oraz magisterskie, również z wyróżnieniem, w 2022 r. Za pracę inżynierską Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC” (współautor: Filip Grabowski) otrzymał Nagrodę I stopnia w "V Konkursie o Nagrodę SIEMENSA i Politechniki Warszawskiej dla absolwentów w zakresie Elektrotechniki" oraz Nagrodę I stopnia w "Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych Pomorskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Jego praca magisterska „Zaawansowany cyfrowy sterownik polowy z funkcjami zabezpieczeniowymi i komunikacyjnymi” (współautor: Filip Grabowski) zdobyła wyróżnienie w postaci Dyplomu Roku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, a także wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zorganizowanym przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (POIIB). 

Wręczenie dyplomu Nagrody przez Fundatora miało miejsce podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, która odbyła się dnia 10 października 2023 r.

130 wyświetleń