Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2021) | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-06

Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2021)

Eryka Miotek w laboratorium
W dniu 10 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym odbyła się XX edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 19 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2020 roku.

Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobyła mgr inż. Eryka Mrotek, absolwentka Wydziału Chemicznego, za pracę dyplomową magisterską Synteza i charakterystyka nanokompozytów na bazie TiO2 do fotokatalitycznej degradacji farmaceutyków w fazie wodnej. Praca dyplomowa została zrealizowana pod opieką
dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek,
 prof. uczelni.

Nagrodzona praca dotyczy badania metod fotokatalitycznego rozkładu pozostałości farmaceutyków w fazie wodnej za pomocą syntezy i charakterystyki wybranych nanokompozytów na bazie TiO2. Otrzymany nanokompozyt stanowi obiecujący materiał do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej, w skali technologicznej. Wysoka wydajność reakcji degradacji etodolaku w obecności fotokatalitycznego nanokompozytu pod wpływem symulowanego światła słonecznego, świadczy o możliwości jego zastosowania jako alternatywy dla konwencjonalnych, nieskutecznych względem farmaceutyków, metod oczyszczania ścieków.

Wyróżnienia otrzymali:

  1. mgr inż. Marta Kowalkińska z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, za pracę dyplomową magisterską: Projektowanie, synteza i charakterystyka nanostruktur TiO2 do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. uczelni.
  2. mgr inż. Piotr Jędrzejewski i mgr inż. Mateusz Kuczyk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, za pracę dyplomową magisterską:  Koncepcja wagonu silnikowego kolei podwieszanej, wykonaną pod opieką dr. inż. Pawła Załuskiego.
  3. mgr inż. Kacper Zubiel z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, za pracę dyplomową magisterską: System radarowy wykorzystujący antenę rekonfigurowalną elektronicznie,  wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Łukasza Kulasa, prof. uczelni.
494 wyświetleń