Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2020) | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-11-20

Laureaci konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego (edycja 2020)

Wiktoria Lipińska przy pracy w laboratorium
W dniu 10 listopada 2020 roku w trybie zdalnym odbyła się XVIII edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego. W trakcie konkursu zaprezentowano 14 prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich), obronionych na Politechnice Gdańskiej w 2019 roku.

Nagrodę imienia profesora Romualda Szczęsnego zdobyła mgr inż. Wiktoria Lipińska, absolwentka Wydziału Chemicznego, za pracę dyplomową magisterską Wytwarzanie i właściwości elektrochemiczne funkcjonalizowanych podłoży tytanowych. Praca dyplomowa została zrealizowana pod opieką dr hab. inż. Jacka Ryla, prof. PG oraz
dr hab. inż. Katarzyny Siuzdak, prof. IMP PAN (pracę zrealizowano na Wydziale Chemicznym).

Nagrodzona praca magisterska dotyczy wytwarzania nowoczesnego materiału elektrodowego, tj. strukturyzowanych podłoży tytanowych wzbogaconych nanocząstkami złota i sfunkcjonalizowanych enzymem oksydazą glukozy, charakterystyce  morfologii ww. materiału, jego struktury oraz elektroaktywności względem glukozy w roztworze. W efekcie realizacji pracy otrzymano materiał, który może stanowić element czynny czujnika do bezinwazyjnego wykrywania stężenia glukozy, przyczyniając się do kontroli stanu zdrowia osób chorych na cukrzycę.

Wyróżnienia otrzymali:

  1. mgr inż. Kamil Trzebiatowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę dyplomową magisterską: Anteny na fale milimetrowe dla systemów 5G, wykonaną pod opieką dr. hab. inż. Krzysztofa Nyka, prof. PG,
  2. mgr inż. Mateusz Czeleń z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę dyplomową magisterską: Miniaturyzacja anteny ESPAR przy wykorzystaniu techniki druku 3Dwykonaną pod opieką dr. hab. inż. Łukasza Kulasa, prof. PG,
  3. mgr inż. Monika Korda z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska za pracę dyplomową magisterską: Koncepcja do projektu ogrodu deszczowego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie, wykonaną pod opieką prof. dr hab. inż. Magdaleny Gajewskiej.
107 wyświetleń