Nauka | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka
 • 2023-09-27

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wiktorii Stahl

  Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. „Metoda obliczania skutków wdrożenia strategii zarządzania popytem na energię elektryczną (DSM/DSR) w systemach elektroenergetycznych”, której autorem jest mgr inż. Wiktoria Stahl. Dyskusja odbędzie się w dniu 24.10.2023 r. o godzinie 9:30 w sali...

 • 2023-09-01

  Dofinansowanie dla projektu pk. "STRATUS"

  W dniu 31.07.2023 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podpisało umowę nr DOB-SZAFIR/02/B/004/04/2021 na wykonanie i finansowanie wysokonakładowego projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu 4/SZAFIR/2021 pt. „System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” z konsorcjum,...

 • 2023-08-18

  Dr inż. Leszek Litzbarski laureatem konkursu MINIATURA 7

  Dr inż. Leszek Litzbarski został jednym z laureatów konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki. Przyznano łącznie 55 grantów na kwotę ponad 2 mln zł. Projekt "Synteza i właściwości fizyczne nowej rodziny związków międzymetalicznych RE2AuGe3" uzyskał dofinansowanie w kwocie 49 940 zł. Celem wnioskowanego zadania badawczego jest synteza nowych związków...

 • 2023-08-03

  Modernizacja Laboratorium Podstaw Robotyki w budynku Wysokich Napięć

  W ramach projektu modernizacji laboratorium podstaw robotyki realizowanego w programie GDAŃSK TECH CORE EDU FACILITIES zostały przygotowane nowe stanowiska laboratoryjne. Laboratorium w obecnym kształcie jest w tym momencie najnowocześniejszym laboratorium Podstaw Robotyki na PG i pozwoli kształcić studentów kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania oraz specjalności Robotyka...

 • 2023-07-31

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Jarosia

  Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. „Sterowanie predykcyjne i fuzja danych w systemie dynamicznego pozycjonowania statku”, której autorem jest mgr inż. Krzysztof Jaroś. Dyskusja odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. o godzinie 10:00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki...

 • 2023-04-05

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Kosmeckiego

  Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. „Interakcje układów przesyłowych prądu stałego ze szczególnym uwzględnieniem pracy wyspowej systemu elektroenergetycznego”, której autorem jest mgr inż. Michał Kosmecki. Dyskusja odbędzie się w dniu 20.04.2023 r. o godzinie 11:00 w sali E-28 w...

 • 2023-03-31

  Zmodernizowane Laboratorium Energoelektroniki

  Zmodernizowane Laboratorium Energoelektroniki zostało udostępnione do zajęć w budynku wydziału przy ulicy Sobieskiego 7. Inwestycja została zrealizowana w ramach dedykowanego projektu w programie GDAŃSK TECH CORE EDU FACILITIES . Modernizacja, uwzględniająca aktualne standardy i wymogi nauczania akademickiego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska przemysłowego dotyczących...

 • 2023-03-31

  Dr inż. Roland Ryndzionek liderem nauki

  W dniu 21 marca odbyła się Gala XIII edycji Programu LIDER, podczas której młodzi naukowcy odebrali pamiątkowe dyplomy i symboliczne czeki z rąk dr. Jacka Orła, p.o. dyrektora NCBR oraz Eweliny Dadasiewicz, Dyrektor Komunikacji i Marketingu Strategicznego NCBR. „Głównym celem, uruchomionego w 2009 roku Programu LIDER, jest podnoszenie kompetencji w zakresie samodzielnego planowania,...