Dofinansowanie dla projektu pk. "STRATUS" | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-01

Dofinansowanie dla projektu pk. "STRATUS"

Zespół projektowy
W dniu 31.07.2023 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) podpisało umowę nr DOB-SZAFIR/02/B/004/04/2021 na wykonanie i finansowanie wysokonakładowego projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu 4/SZAFIR/2021 pt. „System generacji i emisji impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania BSP” z konsorcjum, w skład którego wchodzi Politechnika Gdańska – Wydział Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) występująca w projekcie jako Lider oraz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni występujący jako Partner.

Tematyka projektu jest odpowiedzią na szereg sformułowanych dotychczas strategii, programów i planów Sił Zbrojnych RP w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, zarówno sektora wojskowego jak i cywilnego (m.in. obiekty wojskowe, przejścia graniczne, elektrownie, elementy systemu elektroenergetycznego, porty morskie i rafinerie, lotniska, ambasady itp.).

Celem projektu są badania w zakresie modelowania, symulacji zjawisk elektromagnetycznych w systemach generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy, a także opracowanie koncepcji, zaprojektowanie, budowa i badania demonstratora technologii systemu. Efektem projektu będzie opracowanie systemu generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy w zastosowaniu do przeciwdziałania atakom bądź szkodliwej aktywności bezzałogowych statków powietrznych.

„Jesteśmy bardzo dumni, że po raz kolejny w obliczu ogromnej, merytorycznej konkurencji, nasz projekt zdobył uznanie oceniających. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie, nasze rozwiązanie, które poprawi bezpieczeństwo w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej to jedno
z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa Państwa” – ocenia prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Kierownik Projektu.

Całkowity koszt realizacji Projektu w zakresie badań naukowych wynosi 21 774 194,00 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych to 17 702 597,00 zł.  75% dofinansowania pozostaje do dyspozycji Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, natomiast pozostałe 25% dla Konsorcjanta Projektu – firmy AREX Sp. z o.o. Okres realizacji Projektu wynosi 42 miesiące, rozpoczął się w dniu 01.06.2023 r. i zakończy się w dniu 01.12.2026 r.

Konsorcjant Projektu – firma AREX Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie systemów dla rynku kolejowego, obronnego i energoelektrycznego. Posiada specjalistyczną kadrę inżynierów w dziedzinie elektroniki, mechaniki, elektryki i informatyki. Jest członkiem GRUPY WB, największej polskiej grupy kapitałowej realizującej zadania z zakresu obronności państwa.

W realizacji projektu będzie uczestniczył również zespół naukowy z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Należy nadmienić, że jest to już kolejny wysokonakładowy projekt z obszaru obronności i bezpieczeństwa Państwa uzyskany i realizowany przez zespół naukowy z Katedry Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

1021 wyświetleń