Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Jarosia | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-31

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Jarosia

Flaga PG
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. „Sterowanie predykcyjne i fuzja danych w systemie dynamicznego pozycjonowania statku”, której autorem jest mgr inż. Krzysztof Jaroś.

Dyskusja odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. o godzinie 10:00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłaszanie tego faktu pod adresem katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 20.09.2023 r.

Promotor:                       

prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski - Politechnika Gdańska

Recenzenci:                   

prof. dr. hab. inż. Tadeusz Skubis - Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu

dr. hab. inż. Jerzy Garus, prof. AMW - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nauka/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora oraz w Czytelni Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

253 wyświetleń