Projekt Plutonium Supporting Student Research Teams realizowany w LINTE^2 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-09

Projekt Plutonium Supporting Student Research Teams realizowany w LINTE^2

inż. Mateusz Breza, inż. Filip Grabowski, inż. Maksymilian Malinowski oraz inż. Patryk Zawadzki
Zespół studentów z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w składzie: inż. Mateusz Breza, inż. Filip Grabowski, inż. Maksymilian Malinowski oraz inż. Patryk Zawadzki realizuje w Laboratorium LINTE^2 projekt pt. Rozbudowa cyfrowego sterownika polowego przeznaczonego do pracy w stacji DC.

Realizatorzy projektu są członkami Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej, które uzyskało grant w wysokości 59.800 zł w ramach programu IDUB Plutonium Supporting Student Research Teams. Kierownikiem projektu jest dr inż. Kornel Borowski, opiekun koła.

W ramach projektu zespół planuje rozbudowę sterownika SBC-DC (ang. Station Bay Controller for DC), wykonanego przez Mateusza Brezę i Filipa Grabowskiego w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej pt. Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC. Praca ta zwyciężyła w tegorocznym Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki.

Głównym celem projektu jest skonstruowanie i uruchomienie czterech sterowników SBC-DC w Laboratorium LINTE^2, gdzie będą one pełniły funkcje sterownicze i zabezpieczeniowe w polach DC stacji RKNN. Planowany termin zakończenia projektu to 31.01.2023 r.

Celem programu Plutonium jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych jako naturalnego środowiska wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze (wspieranie zarządzania talentami). W ten sposób program realizuje zadania IDUB w zakresie podnoszenia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi Uczelni.

Do dnia 14.01.2022 r. trwa nabór wniosków w II edycji programu Plutonium. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie programu IDUB.

154 wyświetleń