dr inż. Piotr Dworakowski otrzymał Nagrodę Siemensa | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-11-07

dr inż. Piotr Dworakowski otrzymał Nagrodę Siemensa

dr inż. Piotr Dworakowski
Dr inż. Piotr Dworakowski otrzymał nagrodę promocyjną w XXVI edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa za najlepszą pracę doktorską pod tytułem: „Modelowanie i analiza transformatora średniej częstotliwości dla potrzeb przekształtników energoelektronicznych”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez firmę Siemens oraz Politechnikę Warszawską i ma na celu promowanie wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej.

Praca doktorska powstała w ramach współpracy międzynarodowej między Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz SuperGrid Institute we Francji. Promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. PG, promotorem pomocniczym dr inż. Michał Michna oraz promotorami technicznymi dr Bruno Lefebvre i dr Michel Mermet-Guyennet.

Praca wpisuje się w aktualny i istotny trend związany z rozwojem technologii wysokosprawnych przekształtników DC-DC, których istotnym elementem jest transformator średniej częstotliwości. W pracy doktorskiej przedstawiono unikatowy w skali światowej projekt trójfazowego transformatora średniej częstotliwości (medium frequency transformer, MFT) o mocy 100 kW, napięciu znamionowym 1,2 kV i częstotliwości 20 kHz. Opracowano i zweryfikowano dokładne modele numeryczne i analityczne transformatorów średniej częstotliwości z uwzględnieniem nieliniowości, zjawiska wypierania prądu oraz efektu zbliżeniowego w uzwojeniach a także zjawiska prądów wirowych i histerezy magnetycznej w składanym z materiałów ferrytowych rdzeniu. Przeprowadzono szczegółowe badania eksperymentalne zjawisk cieplnych i elektromagnetycznych MFT przy pracy z przekształtnikami DC-DC. Wykazano, że opracowany prototyp MFT jest ponad 10 razy lżejszy niż porównywalny standardowy transformator o częstotliwości 50 Hz. Zmierzona sprawność trójfazowego przekształtnika DC-DC z MFT wynosi 99,2% co jest znaczącym osiągnięciem w skali światowej. W rezultacie przeprowadzonych prac badawczych powstały 3 artykuły opublikowane w prestiżowych czasopismach (IEEE Transactions on Power Delivery oraz MDPI Energies) oraz 3 artykuły zaprezentowane na konferencjach międzynarodowych (EPE European Conference on Power Electronics and Applications oraz IECON Conference of the IEEE Industrial Electronics Society).

Piotr Dworakowski uzyskał stopień magistra inżyniera w 2007 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2020 obronił pracę doktorską z dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika na tej samej uczelni. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Naukową Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Praca doktorska została nagrodzona w 2020 roku przez francuską sekcję IEEE Power and Energy Society. W latach od 2008 do 2013 Piotr Dworakowski pracował jako inżynier w Alstom Transport w Tarbes, Francja. Od 2013 pracuje jako kierownik grupy badawczej w SuperGrid Institute w Lyon, Francja. Jego działalność zawodowa i naukowa związana jest z napędami elektrycznymi, przekształtnikami energoelektronicznymi oraz sieciami energetycznymi. Piotr Dworakowski jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i wniosków patentowych oraz ma kilkaset cytowań. Piotr Dworakowski ma status IEEE senior member i jest aktywnym członkiem trzech grup roboczych CIGRE w tematyce przekształtników energoelektronicznych DC-DC, sieci energetycznych prądu stałego oraz transformatorów półprzewodnikowych (odpowiednio B4.76, C6/B4.37 oraz B4.91) oraz członkiem International Scientific Committee w European Power Electronics and Drives Association (EPE).

Informacje na temat konkursu

Nagrodzona praca doktorska

162 wyświetleń