SmartGYsum | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

SmartGYsum

infografika SmartGYsum
SmartGYsum | Europejska Sieć Szkoleniowa - Inteligentne i zielone systemy energetyczne oraz modele biznesowe.

Głównym celem projektu jest stymulowanie ewolucji europejskich systemów energii elektrycznej poprzez zintegrowanie wiedzy na temat energoelektroniki, elektrotechniki oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także ich aspektów społeczno-ekonomicznych z tworzeniem nowych modeli biznesowych w celu pokrycia zapotrzebowania na zieloną energię gospodarce (zrównoważony rozwój, wydajność, niezawodność i łatwość zarządzania).

Misją projektu SmartGYsum jest udział w opracowaniu nowatorskich rozwiązań dla długoterminowych wyzwań strukturalnych, a także wdrożenie innowacyjnych programów szkoleń młodych naukowców w oparciu o podejście oparte na współpracy i mobilności zawodowej, inter- i multidyscyplinarne podejście, mające na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i kariery w sektorze publicznym i prywatnym, a także zwiększenie ich potencjału do wprowadzania innowacji, przedsiębiorczości i oddziaływania na społeczeństwo europejskie w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki

Główni wykonawcy: dr hab. inż. Jarosław Łuszczdr hab. inż. Marek Turzyński

logo horyzont 2020

Umowa

Projekt numer: 955614

Źródła finansowania:
EU Program HORIZON 2020


Budżet projektu: 3 785 704,56 EUR,
Udział PG: 227 478,60 EUR