InnoSatTrack | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

InnoSatTrack

badawcza platforma kolejowa na torach
InnoSatTrack | Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania trajektorii osi toru kolejowego z wykorzystaniem mobilnych technik GNSS, INS, fotogrametrii oraz skaningu laserowego 3D. Uzyskane wyniki posłużą do bardziej efektywnego odtworzenia współrzędnych istniejącej infrastruktury torów kolejowych. Kolejnym celem jest opracowanie metod dokładniejszego pozycjonowania/lokalizacji pojazdów szynowych w czasie rzeczywistym (położenie, prędkość) z wykorzystaniem mobilnych technik GNSS/INS. Ostatnim celem projektu jest opracowanie systemu akwizycji i przetwarzania danych ze wszystkich systemów pomiarowych. System będzie zaimplementowany w aplikacji internetowej opartej na najnowszych technologiach obsługi warstw: prezentacji, biznesowej oraz dostępu do bazy danych.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Wilk, profesor uczelni

logo NCBiR logo PKP
pasek z logo projektów

 

Umowa

Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej - BRIK

Źródła finansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Numer umowy dotacji:
POIR.04.01.01-00-0017/17-00
Budżet projektu: 2 676 070,00 zł
Dofinansowanie PG: 1 710 692,50 zł

Pliki do pobrania

Loading...