EfficienCE | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

EfficienCE

zespół projektu na tle budynku
EfficienCE | Efektywność energetyczna infrastruktury transportu publicznego w Europie Środkowej

Głównym celem projektu EfficienCE jest ograniczenie energochłonności i związanej z tym emisji CO2 systemów publicznego transportu zbiorowego.  Realizacja projektu również przyczyni się do poprawy transgranicznej współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowej.

Przewidywane działania to wspieranie władz lokalnych, zarządów i operatorów transportu publicznego, opracowywanie strategii i planów działania, wdrażanie działań pilotażowych, rozwijanie narzędzi i szkoleń, a także transfer wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej w regionach Europy Środkowej. 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, profesor uczelni

logo interreg

 

Umowa

Źródło finansowania:
Program Interreg Central Europe

Całkowity budżet projektu:
2 432 918,83 Euro
Dofinansowanie z funduszu ERDF:
2 000 337,95 Euro
Budżet Politechniki Gdańskiej:
157 300 Euro
Dofinansowanie dla PG:
133 705 Euro

 

Wkład własny płatny ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 5012/INTERREG CE/2019/2  z dnia 06.02.2020, w kwocie 91 122 zł

Pliki do pobrania

Loading...