CRWT | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

CRWT

turbina wiatrowa na hali Laboratorium LINTE^2
CRWT | Dwuwirnikowa elektrownia wiatrowa z generatorem o ruchomych magneśnicy i tworniku

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie prototypu dwuwirnikowej,  bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej z trójfazowym, bezrdzeniowym generatorem tarczowym z magnesami trwałymi o wirującym tworniku i magneśnicy o mocy do 3 kW. 

W badaniach eksperymentalnych wykonanych w ramach projektu zostanie wykorzystana infrastruktura badawcza Laboratorium LINTE^2.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Blecharz

logo WFOŚiGW

 

Umowa

Źródło finansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Numer umowy dotacji:
WFOŚ/D/2101/14/2108
Numer projektu:
RX-15/4/2017
 

Budżet projektu zgodnie z umową dotacji: 239 900,00 zł

Pliki do pobrania

Loading...