Praktyki i staże zawodowe | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Praktyki i staże zawodowe

Ekrany oscyloskopów

Wydział Elektrotechniki i Automatyki przywiązuje dużą wagę do właściwego powiązania studiów akademickich z praktyką przemysłową. W programie studiów pierwszego stopnia przewidziane są obowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci powinni zrealizować praktyki w czasie wakacji w wymiarze 160 godzin w przedsiębiorstwach z branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, automatyki przemysłowej lub zbliżonych.

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich jest dr inż. Daniel Kowalak.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki umożliwia przekazywanie studentom informacji na temat praktyk i staży oferowanych przez współpracujące przedsiębiorstwa. W celu zgłoszenia oferty należy przesłać krótką informację na adres: dziekanat.weia@pg.edu.pl.


Pliki do pobrania

Loading...