LVI Sympozjum Maszyn Elektrycznych | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

LVI Sympozjum Maszyn Elektrycznych

LVI Sympozjum Maszyn Elektrycznych

Politechnika Gdańska, Aula w Gmachu Głównym, 25-27 czerwca 2024 r.

Sympozjum Maszyn Elektrycznych jest cyklicznym spotkaniem przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, projektowych i naukowo-badawczych prowadzących prace w zakresie:

  • teorii
  • materiałów
  • modelowania
  • wytwarzania
  • symulacji
  • pomiarów
  • projektowania
  • diagnostyki
  • optymalizacji
  • eksploatacji

maszyn elektrycznych i transformatorów oraz układów ich zasilania i sterowania.

Więcej informacji https://event.mostwiedzy.pl/event/46/

Kontakt

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. uczelni

e-mail: andrzej.wilk@pg.edu.pl

tel: +48 58 347 10 87

 

Sekretariat SME 2024

mgr Katarzyna Urbanowicz

e-mail: sme2024@pg.edu.pl

tel: +48 58 347 25 34