LVI Sympozjum Maszyn Elektrycznych

Politechnika Gdańska, Aula w Gmachu Głównym, 25-27 czerwca 2024 r.

 

Sympozjum Maszyn Elektrycznych jest cyklicznym spotkaniem przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, projektowych i naukowo-badawczych prowadzących prace w zakresie maszyn elektrycznych i transformatorów oraz układów ich zasilania i sterowania.

Tematyka SME 2024:

 • Teoria, modelowanie i symulacja.
 • Nowe konstrukcje maszyn elektrycznych.
 • Projektowanie i optymalizacja.
 • Materiały i wytwarzanie.
 • Pomiary, diagnostyka i monitoring.
 • Maszyny specjalne – piezoelektryczne i inne.
 • Systemy mechatroniczne.
 • Transformatory, elektromagnesy i dławiki.
 • Zjawiska termiczne i wibroakustyczne.
 • Maszyny elektryczne w systemach napędowych.
 • Maszyny elektryczne i transformatory w systemach generacji energii elektrycznej.
 • Elektromobilność, technologie wodorowe, magazyny energii.
 • Nauczanie maszyn elektrycznych.

 

Więcej informacji https://event.mostwiedzy.pl/event/46/