Wybrane projekty

Wybrane projekty zrealizowane przez Katedrę:

  • „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdynia – prace przygotowawcze” w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 98. Opracowanie studium wykonalności, 2015.
  • „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do Portu Gdańsk – prace przygotowawcze” w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 77. Opracowanie studium wykonalności, 2015.
  • „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie” w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 103. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, 2015.
  • Ecodriving: projekt przemysłowy realizowany w ramach badań zleconych dla Kapsch CarrierCom, 2016-17.