Wybrane projekty | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wybrane projekty

Wybrane projekty aktualnie realizowane oraz zrealizowane w ostatnich latach w Katedrze:

  • Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe - EfficienCE. Inerreg Central Europe. CE1537, 2019-22, kierownik z ramienia PG: dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. PG

  • Development of high reliability motor drives for next generation propulsion applications - DORNA. HORYZONT 2020, 872001-DORNA-H2020-MSCA-RISE-2019, 2019-24, kierownik z ramienia PG: dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz, prof. PG

  • Interdyscyplinarne stanowisko do modelowania infrastruktury i pojazdów zelektryfikowanego transportu szynowego – Digital Twin e-Tract. GDAŃSK TECH CORE RESEARCH FACILITIES, DEC - 13/2021/RES, 2022-23, dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz, prof. PG

  • Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego „InnoSatTrack”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej (BRIK), 2018-2021, kierownik: dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. PG

  • Analiza wpływu uproszczeń związanych z dyskretyzacją modelu silnika na właściwości układu regulacji momentu i strumienia szybkoobrotowego napędu PMSM. Narodowe Centrum Nauki, 2018/02/X/ST7/00488, 2018-19, kierownik: dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz, prof. PG