Pracownicy Katedry

Kierownik Katedry

Samodzielni pracownicy nauki

dr hab. inż. Krzysztof Karwowski
Profesor nadzwyczajny
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-321
58 347 11 58
dr hab. inż. Dariusz Karkosiński
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 319
(58) 347 12 86

Doktorzy

dr hab. inż. Jacek Skibicki
Profesor nadzwyczajny
Budynek WEiA A pokój 015
(58) 347 29 71
dr inż. Sławomir Judek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-013
(58) 347 11 68
dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 014
(58) 347 21 49
dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój C16
(58) 347 14 16

Asystenci i wykładowcy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

inż. Paweł Bawolski
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek WEiA C pokój EM-C17
(58) 347 20 53